Regulamin sklepu

 

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.prvd.eu/shop umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.prvd.eu/shop jest prowadzony przez firmę:

Peraverde Sp. z o.o.
ul. Klonowa 1

80-264 Gdańsk 
Nip: 9571067290

3. Adres do korespondencji:

Peraverde

ul. Klonowa 1

80-264 Gdańsk

tel. 530 30 88 51
e-mail: salon@peraverde.eu


4. Zakup w sklepie internetowym www.prvd.eu/shop oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Peraverde zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

6. Firma Peraverde zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

7. Przy sprzedaży konsumenckiej istnieje możliwość opłacenia towarów przy odbiorze - wysyłka z pobraniem.

8.  Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny. Niniejsze prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, stosuje się do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Towar musi być odesłany z kompletną jego zawartością, nie może być uszkodzony oraz nie może nosić śladów używania. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają produkty, podlegające ochronie praw autorskich, takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką itp.

W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ( dotyczy konsumentów ), zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres:

Peraverde

ul. Klonowa 1, P.III, nr 10

80-264 Gdańsk

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ


Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia
.................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

..............................
podpis konsumenta

Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Klient powinien potwierdzić otrzymanie faktury korygującej. Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta (konsumenta) w ciągu 14 dni. 

9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.prvd.eu/shop są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

10. Dla klientów spoza Unii Europejskiej ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.prvd.pl/shop są podane w złotych polskich lub innych walutach i zawierają VAT.  

11. Firma Peraverde wystawia paragon lub fakturę VAT w formie elektronicznej na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

 

III. Warunki gwarancji

1. Firma Peraverde udziela 24-miesięcznej gwarancji przy sprzedaży konsumenckiej oraz 12-miesięcznej gwarancji przy sprzedaży dla przedsiębiorców.

2. Naprawa gwarancyjna jest realizowana w terminie 2 tygodni od dostarczenia sprzętu, jeżeli dokonuje się na terenie firmy Peraverde. 

3. Jeśli ze względów technicznych konieczne jest wysłanie sprzętu do producenta, to naprawa jest realizowana w terminie 6 tygodni.

4. Sprzęt powinien być dostarczony na koszt nadawcy na adres:

Peraverde

ul. Klonowa 1, P.III, nr 10

80-264 Gdańsk

5. Do sprzętu powinien być dołączony dokładny opis usterki oraz kontakt do osoby opiekującej się sprzętem ze strony klienta. 

6. Transport naprawionego sprzętu do klienta (po wykonaniu naprawy) następuje na koszt firmy Peraverde

7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji. 

8. Jeżeli nadesłany do serwisu sprzęt po weryfikacji jego działania okazuje się w pełni sprawny, sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za weryfikację sprzętu w wysokości zależnej od nakładu pracy, ale nie mniejszej niż 100zł.

 

IV. Postanowienia końcowe

1. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie internetowym „www.prvd.eu/shop”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów realizacji złożonych zamówień oraz informowania o promocjach i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.